นายวิชัย สาสุนีย์
นายกเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา โดยสำนักปลัดเทศบาล  ขอเชิญผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๙๙ และผู้พิการ (รายใหม่) ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา  หากมีข้อสงสัยติดต่อ ๐๗๔-๔๓๔๕๒๕ ต่อ ๑๐๑ (สำนักปลัด)***** เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา  โดยสำนักปลัดเทศบาล ขอเชิญหญิงตั้งครรภ์ที่มีกำหนดคลอดบุตร ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐  ขึ้นทะเบียนรับเงินสงเคราะห์จากรัฐบาล เป็นเงิน จำนวน ๔๐๐ บาท ณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา หากมีข้อสงสัยติดต่อ ๐๗๔-๔๓๔๕๒๕ ต่อ ๑๐๑ (สำนักปลัด)******เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา โดยสำนักปลัดเทศบาลขอเชิญร่วมงาน  ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป
แนะนำบุคลากร
  • นางกัลยาภัสร์ แก้วงาม
    เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
  • นายจรัส อนุสาร
    รองประธานสภาเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
  • นายชำนิ ชิตมณี
    ประธานสภาเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
นายอาภรณ์ บูรณ์พิชัย
ปลัดเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดพิธีส่งมอบปะการังเทียม ให้ชาวประมง จ.สงขลา (ดู : 16)

          ที่บริเวณโรงเรียนบ้านปาก บางนาทับ ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ กรมประมง จัดพิธีส่งมอบปะการังเทียมให้ชาวประมง จ.สงขลา โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีส่งมอบปะการังเทียมให้กรมประมง เพื่อนำไปจัดวางในทะเลบริเวณ บ้านปากบางนาทับ เพื่อเป็นแหล่งอาศัยสัตว์น้ำและสร้างอาชีพให้กับชาวประมงมีราย...

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง
หน่วยงาน
วันที่