นายวิชัย สาสุนีย์
นายกเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา ขอเชิญชวนให้หญิงตั้งครรภ์เข้าร่วมลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตั้งแตวันที่ ๑๕ กันยายน  ๒๕๕๘ -  ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา สำนักปลัด (งานพัฒนาชุมชน) สามารถดาวโหลดเอกสารคู่มือได้ที่ แบบ ดร.02.pdf หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ได้ ๐๗๔-๔๓๔๕๒๕ ในวันและเวลาราชการ
แนะนำบุคลากร
  • นางกัลยาภัสร์ แก้วงาม
    เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
  • นายจรัส อนุสาร
    รองประธานสภาเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
  • นายชำนิ ชิตมณี
    ประธานสภาเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
นายอาภรณ์ บูรณ์พิชัย
ปลัดเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สถาปัตย์ศรีวิชัย เนรมิต ฝาผนังเมืองเก่าสงขลา (ดู : 335)

สถาปัตย์ศรีวิชัย เนรมิต ฝาผนังเมืองเก่าสงขลา               สถาปัตฯ มทร.ศรีวิชัย เนรมิต ฝาผนังย่านเมืองเก่าสงขลา เป็นร้านน้ำชาฟุเจา ศิลปะริมทางนำโดย ดร.จเร สุวรรณชาต อาจารย์พลากร พันธุ์มณี อาจารย์สาโรจน์ มีพวกมาก และนักศึกษา นายอภิชาต ศิริวัฒน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย รวมพลังสร้างงานศิลปะริมทาง หรือสตรีทอาร์ตของเมืองเก่าสงขลา โดยได้รับงบประมาณและ...

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง
หน่วยงาน
วันที่