นายวิชัย สาสุนีย์
นายกเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
เทศบาลเมืองทุ่งตำเสาเปิดให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร โดยให้บริการ ๑.แจ้งเกิด ๒.แจ้งตาย ๓.การย้ายเข้า ๔.การย้อยออก ๕.การกำหนดเลขที่บ้าน ๖.การคัดและรับรองสำเนา เปิดให้บริการพี่น้องประชาชนตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป @@@@@@ เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา โดยงานทะเบียนราษฎร  สำนักปลัดเทศบาล  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวทุ่งตำเสาและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมงานเปิดสำนักทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองทุ่งตำเสาในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา     
แนะนำบุคลากร
  • นางกัลยาภัสร์ แก้วงาม
    เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
  • นายจรัส อนุสาร
    รองประธานสภาเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
  • นายชำนิ ชิตมณี
    ประธานสภาเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
นายอาภรณ์ บูรณ์พิชัย
ปลัดเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ พิธีเปิดสนามกีฬาฟุตซอล เทศบาลตำบลสทิงพระ (ดู : 155)

     ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ พิธีเปิดสนามกีฬาฟุตซอล โดยใช้ยางธรรมชาติ ซึ่งนำเอางานวิจัย และพัฒนาเพื่อต่อยอดสร้างนวัตกรรมของกรมวิทยาศาสตร์บริการมาใช้ประโยชน์      ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หาดมหาราช เทศบาลตำบลสทิงพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา      พร้อมชมนิทรรศการเทคโนโลยีการสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา...

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง
หน่วยงาน
วันที่