นายวิชัย สาสุนีย์
นายกเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา  โดยสำนักปลัดเทศบาลขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ ศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา  หัวข้อในการอบรม  ประกอบด้วย - กฎหมายการเสนคืนอสังหาริมทรัพย์ - กฎหมายโรงเรียนและที่ดิน - กฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงิน จำนอง จำนำ ค้ำประกัน ขายฝาก - กฎหมายที่ดิน มรดก - พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
แนะนำบุคลากร
  • นางกัลยาภัสร์ แก้วงาม
    เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
  • นายจรัส อนุสาร
    รองประธานสภาเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
  • นายชำนิ ชิตมณี
    ประธานสภาเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
นายอาภรณ์ บูรณ์พิชัย
ปลัดเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เน้นมาตรการเข้มป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 (ดู : 345)

          ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เน้นมาตรการเข้มป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558           นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา , ว่าที่พันตรีธีระ สันติเมธี ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภ...