นายวิชัย สาสุนีย์
นายกเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา โดยสำนักปลัดเทศบาล  ขอเชิญผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๙๙ และผู้พิการ (รายใหม่) ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา  หากมีข้อสงสัยติดต่อ ๐๗๔-๔๓๔๕๒๕ ต่อ ๑๐๑ (สำนักปลัด)***** เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา  โดยสำนักปลัดเทศบาล ขอเชิญหญิงตั้งครรภ์ที่มีกำหนดคลอดบุตร ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐  ขึ้นทะเบียนรับเงินสงเคราะห์จากรัฐบาล เป็นเงิน จำนวน ๔๐๐ บาท ณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา หากมีข้อสงสัยติดต่อ ๐๗๔-๔๓๔๕๒๕ ต่อ ๑๐๑ (สำนักปลัด)******เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา โดยสำนักปลัดเทศบาลขอเชิญร่วมงาน  ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป
แนะนำบุคลากร
  • นางกัลยาภัสร์ แก้วงาม
    เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
  • นายจรัส อนุสาร
    รองประธานสภาเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
  • นายชำนิ ชิตมณี
    ประธานสภาเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
นายอาภรณ์ บูรณ์พิชัย
ปลัดเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

อุตุฯ ประกาศเตือนอากาศหนาวและคลื่นลมแรงฉบับที่ 22 (ดู : 3)

มื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 29 พ.ย.2558 นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ ฉบับที่ 22 เตือนเรื่อง"อากาศหนาวและคลื่นลมแรง"ดังนี้                บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้บริเวณภาคเหนือมีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกหนาในบางพื้นที่ ขอให้ป...

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง
หน่วยงาน
วันที่