นายวิชัย สาสุนีย์
นายกเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา โดยสำนักปลัดเทศบาล  ขอเชิญผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๙๙ และผู้พิการ (รายใหม่) ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา  หากมีข้อสงสัยติดต่อ ๐๗๔-๔๓๔๕๒๕ ต่อ ๑๐๑ (สำนักปลัด)***** เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา  โดยสำนักปลัดเทศบาล ขอเชิญหญิงตั้งครรภ์ที่มีกำหนดคลอดบุตร ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐  ขึ้นทะเบียนรับเงินสงเคราะห์จากรัฐบาล เป็นเงิน จำนวน ๔๐๐ บาท ณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา หากมีข้อสงสัยติดต่อ ๐๗๔-๔๓๔๕๒๕ ต่อ ๑๐๑ (สำนักปลัด)******เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา โดยสำนักปลัดเทศบาลขอเชิญร่วมงาน  ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป
แนะนำบุคลากร
  • นางกัลยาภัสร์ แก้วงาม
    เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
  • นายจรัส อนุสาร
    รองประธานสภาเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
  • นายชำนิ ชิตมณี
    ประธานสภาเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
นายอาภรณ์ บูรณ์พิชัย
ปลัดเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

12 ปีกรือเซะ! สงขลาเข้มความปลอดภัยสูงสุด 7 อำเภอ ป้องป่วน (ดู : 7)

ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุด ในพื้นที่เสี่ยงทั้ง 7 อำเภอสงขลา เนื่องวันครบรอบ 12 ปี เหตุการณ์มัสยิดกรือเซะ เน้นย่านเศรษฐกิจ อ.หาดใหญ่ หลังพบความเคลื่อนไหวของแนวร่วมแฝงเข้าพื้นที่ เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 59 เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้งทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ เนื่องวันครบรอบ 12 ปี เหตุการณ์มัสยิดกรือเซะ ซึ่งตรงกับ...

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง
หน่วยงาน
วันที่